Franziska ist schwanger : Martina wird verhaftet (DZK8)
1:56
Christian ist tot (DZK8)
0:45
Stefans falsches Gesta╠łndnis (DZK8)
1:03
Frau Gieger gesteht (DZK8)
2:22
Abspann (DZK8)
1:56